Αγαπητοί Φίλοι, σας ενημερώνουμε ότι το φυσικό μας κατάστημα - Chalk Of The Town Athens, έχει μεταφερθεί σε νέα διεύθυνση, στην οδό Ευφρονίου 27, στο Παγκράτι. Τηλ 210 7251555 & 6978440442

Γυαλόχαρτο Σφουγγαράκι Πλακέ - Δύο Όψεων

Smirdex

Κανονική τιμή €0.80 Προνομιακή τιμή


Γυαλόχαρτο Σφουγγαράκι Πλακέ, Δίπλευρο - medium

Ένα πολύ εύχρηστο αξεσουάρ για το τρίψιμο επιφανειών, που έχουν βαφτεί με Chalk Of The Town®  όταν θέλουμε να εφαρμόσουμε την τεχνοτροπία παλαίωσης "distress".

Είναι εύκαμπτα, μπορούν χρησιμοποιηθούν και από τις δύο πλευρές, με ή χωρίς νερό και είναι επαναχρησιμοποιήσιμα - εφόσον πλυθούν μετά τη χρήση. Επιπλέον, δεν δημιουργούν τρίμματα! 

(Αντιστοιχεί σε 120 grit ενός κοινού γυαλόχαρτου)

Χρήσιμα tips: 

Όταν τα χρησιμοποιείτε βρεγμένα, στύψτε καλά, ακουμπήστε το για λίγα δευτερόλεπτα πάνω στη βαμμένη επιφάνεια ώστε να υγρανθεί, και μετακινείστε προς δύο κατευθύνσεις (μπρος - πίσω), προσεκτικά στην αρχή, ώστε να ελέγχετε καλύτερα το βαθμό παλαίωσης που επιτυγχάνετε.

Να έχετε πάντα διαθέσιμο δίπλα ένα στεγνό πανί, ώστε να καθαρίζετε τα υπολείμματα από το νωπό χρώμα. 

Διαστάσεις: 120mmX90mmX10mm

------------------------

Two-sided Sponge Sandpaper - medium

A very easy-to-use accessory for sanding surfaces, painted with Chalk Of The Town Paint, when you want to apply the "distress" aging style.

They are flexible, can be used on both sides, with or without water, and are reusable - if washed after use. In addition, they do not create scrubs! 

(Corresponds to 120 grit of common sandpaper)

Useful tips:

When using them wet, squeeze well, push it gently for a few seconds on the painted surface to moisten, and then move carefully in two directions (back & forth), so that you better control the degree of aging you achieve. Always have a dry cloth available, to clean the residue from the fresh paint.

Dimensions: 120mmX90mmX10mm